tomerpersico.com
ברקלי: על הספקטרום
הפסקאות הראשונות של ספרו של קרליבך, הודו: יומן דרכים מביאות את נקודת מבטו אל מול הים האנושי של רחובות ניו-דלהי. בלשונו הזהב מתאר קרליבך איך זורמים, סואנים ראשים לאורך המדרכה, על פני הגן הירקרק, מתח…