tomerpersico.com
יחסיו הפשוטים של הרב לבנון עם הדמוקרטיה והקב"ה
שבוע עמוס היה השבוע שעבר עבור הרב אליקים לבנון, רבה של אלון מורה וחבר "מועצת יש"ע". בסופו הוא קבע כי רבנים יכולים לפרוץ את מסגרות הדמוקרטיה כן כן, לא פחות. זאת מפני ש דמוקרטיה מעוותת…