tomerpersico.com
פגישה עם הרב לייטמן
רשמים מביקור במרכז תנועת "בני ברוך" ומשיחה עם רבם כל מי שקרא את הבלוג הזה מספיק זמן (או מי שהצטרף לאחרונה אבל דאג, כראוי, להשלים את כל הארכיון) יודע שביני ובין תנועת בני ברוך זרמו מים עכו…