tomerpersico.com
צוחקים על אלוהים
ברוך השם, ברוך השם אנחנו חיים בעידן בו אפשר לצחוק בחופשיות על הנושא שהכי חשוב לצחוק עליו, שהוא כמובן הנושא שהוא הכי חשוב, שהוא כמובן אלוהים. וברוך השם שאנחנו חיים בעידן בו אנשים מוכשרים לאללה נותני…