tomerpersico.com
מאמרים על תופעת הניו-אייג'
הדת החדשה מאיפה נחת עלינו הניו אייג' (החל מהרפורמציה אי שם במאה ה-16) ואיך הוא הפך לדת הגדלה הכי מהר של העת החדשה. חלק ראשון סדר חדש של עידנים אין אלוהים מלבדי הניו אייג' וכל אחד מאיתנו…