tomascech.com
Satelit ve městě
Zadání: Bolavá místa měst a obcí – Opuštěný industriál Tj. např. i objekty či areály nádražní, vojenské, dopravní, zemědělské, důlní šachty, ale i prostředí, ve kterém se pomalu „degrad…