tomascech.com
Město_Dům
Zadání: Think Arch 2012 Účelem soutěžní přehlídky je mimo jiné také nastolení diskuse o tom, co je možné pod termínem udržitelnost v architektuře spatřovat. Jelikož se podoba udržitelnosti v jednot…