tolstunka.com
November 6 – 10, 2017: Weekly financial astrology predictions
LONG-TERM: Global: Nov 17 – Dec 2, 2016 (esp. Nov 23-25, 2016), then Mar 23 – Apr 7, 2017 (esp. Mar 30-31, 2017), and finally Jul 28 – Aug 11, 2017 (esp. Aug 3-4, 2017) — larger t…