tolstanutrija.com
Rockpool/Sydney
Rockpool bar& grill v Sydneyu ne izstopa le po svojih senzacionalnih zrezkih govedine wagyū pripravljene na žaru, ki ga greje les ampak tudi po najlepšem ambientu oziroma obedovalnici v Avstral…