tolotech.fi
Sähköisen kulunvalvontaan liittyvä elinkeinolupa - Tolotech, Kulunvalvonta palveluna, Avainhallinta,
Monia asiakkaitamme on viime kuukausina askarruttanut muutos sähköisen kulunvalvonnan luvanvaraisuudesta. 1.1.2019 siirtymäaika loppui ja poliisin määrittämin ehdoin täytyy alalla toimijoilla olla asianmukainen elinkeinolupa. Poliisin linkki aiheeseen liittyen On tärkeää huomioida, että lupa koskee myös niitä yrityksiä, jotka hallinnoivat toisen yrityksen pääkäyttäjätunnuksia maksua vastaan. Toisaalta yritys, joka hoitaa pääkäyttäjänä oman henkilökunnan kulkuoikeuksia, jatkaa toimintaansa kuten ennenkin. …