toksickmagazine.com
Divine by Jonathon Schlafer
Photographer: Jonathon Schlafer @j.cesium | Hair: Tomoaki Sato @tomoaki_Sato | Stylist: Ofry Beladona @ofry_beladona | Model: Krithika Reddy @d1modelsnyc | MUA: Takamasa Nakamono @go_ny_go_ny