toferethalomot.com
תמונות מהחלום
התעוררתי בבוקר וכל כולי משתוקקת לישון. אך האור הרך של הבוקר, חדר לתוך החדר, והזמין אותי לצאת בעקבותיו, ללכת בנתיביו של האור בין פרחי אביב. כשאת עיפה כל צעד הוא הישג. 1364 צעדים, אמר המודד . 1…