toferethalomot.com
כלניות זכרים ונקבות
לפרח הכלנית, שפורח בהמשכים, יש שני שלבים. השלב הצעיר הוא נקבי, ומחכה לקליטת אבקה (תאי זרע). הדבורים אוספות אבקה, שעשירה בחלבון. ומעבירות אותה אל הפרח הנקבה- ובכך מפרות אותה כשהכלנית בתחילת הפריחה, …