toferethalomot.com
חיות הפלא והיכן ניתן למצוא אותן
חיות הפלא עולות מתוך כתמי צבעי מים המתייבשים לצורות מוזרות על הדף. זה מתוכנן, אבל חלקית. אני יודעת שיצמחו שם עופות רבים, לרוב חתולים וינשופים, אותם אני אוהבת במיוחד. אני תמיד מופתעת מחדש מהיצורים ה…