toferethalomot.com
בארץ אהבתי השקד פורח
בארץ אהבתי, השקד הורוד של בינימין וציפורה פורח. אז בהפוגת הגשם יצאתי לצלם, מחכה לקרני האור שיפיצו את הורוד המתקתק הזה כאור אהבה. חג אהבה ומהי האהבה? מה זו אהבה? אהבה אמיתית מת…