toferethalomot.com
צילום אחרי השקיעה
כשהשמש, כדור דחוס של אנרגיה, עוברת למימד הבא או להאיר בארץ אחרת, נפתח שער בין מימדי, לשעה הכחולה. השעה הכחולה מתחילה עם השקיעה, ומסתיימת בתום האור, כשעה אחרי השקיעה. כשמצלמים בשעה הכחולה, עם…