toferethalomot.com
צבעוני שקוף
בשעת בוקר שמשית אחרי שבוע של גשם, יצאתי לגינה. מעניקה לשמש הזדמנות להתידד איתי. בכלי עם מים מצאתי פרפר הפוך. לא זז. התקרבתי אליו, ורפרוף של חיים רטט בין רגליו. בזהירות אין קץ הושטתי לו אצבע, והוא נ…