toferethalomot.com
המקום המיוחד שלי
​יש מקום אחד נפלא בעולם המקום בו אני והשקט שלי אחד. זה לא מקום על המפה אי אפשר להגיע אליו ולהגיד "הייתי שם". זה לא מקום במרחב. זה מקום בזמן. והזמן הזה, שם ישבנו בני ואמו על סלע אחד …