toferethalomot.com
שעועית הגלידה- זרעים של תקוה
סיפור עץ שעועית הגלידה שפרח לראשונה אמש. אספתי זרעים בסיור טעימות בבוסתן הכרמל, מעגן מיכאל. לפני עשר שנים. 2006. אמרו לי שאי אפשר להנביט אותו. אז מה. אמרתי. והנחתי אחר כבוד ששה זרעים מתוך תרמיל אחד…