toferethalomot.com
איזבלה
דורבן כרסם לי (לי!) ענף גדול של איזבלה, גפן המנגו שלי. בבת אחת חצי גפן התייבשה. דבר ראשון הוצאתי את הענף הנגוס ואת כל הענפים שהתייבשו ממנו וחתכתי שבע חתיכות עבות ודקות. הכנתי יחורים ותקעתי ב…