toferethalomot.com
אגלי טל
יוצאת בבוקר לטיול עם כלבה מחוברת לרצועה ביד אחת, מצלמה מחוברת לרצועה ביד שניה ושתי עיניים פקוחות לרווחה, אוספת ניצנוצים על גדרות ובין עלים. פרס לזו שמשכימה רגע לפני שהשמש כבר חמה יהלומי מים תלו…