toferethalomot.com
2016 גיקים כל השנה – רשימת כנסים למד"ב ופנטזיה
אזהרת- אולי לא מעניין. אני יודעת שלא כולכם גיקים, שחלקכם נחשפים לדבר הזה בפעם הראשונה אבל אפשרות אחת היא שתדלגו על הפוסט הזה ואפשרות נוספת היא שתגידו לי תודה. 2. העירו לי חברים יותר גיקים ממני, בתג…