tligradio.org
"मेरी मातालाई आदर गर जसरी मैले गरेको छु | ईश्वरमा सत्य जीवन Radio
:"मेरी मातालाई आदर गर जसरी मैले गरेको छु , म जो बचन हुँ र सबैभन्दा माथि छु , उहाँलाई आदर गर्छु । उसोभए के तिमीहरु जो धुलो र खरानी हौ , तिमीहरुले उहाँलाई स्वर्गकी महारानी भनेर चिनेको र आदर गरेको म