tligradio.org
Molitvena inicijativa "40 dana za život" | Pravi život u Bogu Radio
U Hrvatskoj je 1. ožujka 2017. godine počela međunarodna, ekumenska, molitvena inicijativa "40 dana za život" koja traje do 9. travnja 2017. godine. Kampanja se održava pod geslom "Muže