tligradio.org
Pakitulungang Ipalaganap ang Salita | Ang Totoong Buhay sa Diyos Radio
Mga mahal na tagapagkinig, pakitulungang matupad ang misyon nitong radyo na maipalaganap ang mga mensahe ng Totoong Buhay sa Diyos sa buong mundo, sa paraan ng Facebook at Twitter.