tlbb3fpt.online
Bối Cảnh - TLBB3 Private
Một ông lão, chống gậy trên đàn thạch rơi đầy những hoa anh đào. Trước mặt ông là bốn người...