tistelgren.com
Jean Baudrillard om den nya terrorismen
Kort efter 11 septemberattacken 2001 skrev den franske filosofen Jean Baudrillard några artiklar om den nya terrorismen. Han förklarar här att den nya terrorismen, till skillnad från den gamla terr…