tistelgren.com
En ny skola eller mer av samma del 2
Redan 1967 konstaterade Marshall McLuhan i sin bok ”The Medium is the Massage” att ”there is a world of difference between the modern home environment of integrated electric information and the cla…