tirsdagmorgen.no
Var det et synspunkt eller et standpunkt du la frem på det siste møtet? | Tirsdag morgen
Et synspunkt er en foreløpig oppfatning eller mening som du deler med eller «syner» for andre. Et standpunkt er en mening som du «står» ved, og som du er forberedt på å forsvare. Å vite forskjellen på de to kan være avgjørende for hvor vellykkede dine møter er.