tirsdagmorgen.no
Team: Når starten er god blir allting godt | Tirsdag morgen
2+2 blir ikke automatisk 5 hvis du bare lager et team. Ofte blir 2+2 lik 3. Og mye handler om en god start.