tirsdagmorgen.no
3 tips for å bli en tydelig leder
Utydelige ledere er normalen i arbeidslivet. Men vi kjenner alle noen som har greid å holde på tydeligheten. Her er 3 tips for å beherske kunsten å være et fyrtårn som leder.