tirsdagmorgen.no
Tillit er den gamle oljen | Tirsdag morgen
Data er den nye oljen. Men tillit er den gamle. Det er vår viktigste naturressurs, og vi må verne om den for enhver pris.