tirsdagmorgen.no
Women on Board: Norway’s Mandate For Gender Balance Disappoints | Tirsdag morgen
Artikkel skrevet for EAPM Worldlinks nyhetsbrev i mars 2015 som belyser erfaringer gjort med kvotefordeling av kvinner i norske ASA-styrer.