tirsdagmorgen.no
Vær ditt eget forskningsprosjekt | Tirsdag morgen
Endring handler ikke om viljestyrke, det handler om ferdigheter og kompetanse. Vær ditt eget forskningsprosjekt.