tipnhandinh.com
Man City vĩ đại nhất? Sự tranh cãi muôn thuở - TIP NHẬN ĐỊNH
Manchester City của Pep Guardiola vĩ đại đến đâu, câu trả lời trước tiên còn tùy vào cách nghĩ của mỗi người về sự vĩ đại. Thứ đến, lại còn xét theo hoàn cảnh cụ thể nữa. Chỉ biết chắc một điều: đây là một trong những đội bóng vĩ đại nhất xưa nay trên sân cỏ Anh.