tintuyendung.info
[TUYỂN DỤNG] PROJECT MANAGER & LEAD ARTIST 4pixos tìm kiếm nhân tài cho 02 vị trí quan trọng Projec... - Tin tức tuyển dụng
[TUYỂN DỤNG] PROJECT MANAGER & LEAD ARTIST 4pixos tìm kiếm nhân tài cho 02 vị trí quan trọng Project Manager và Lead Artist. — 🚀 VỊ TRÍ PROJECT MANAGER MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Quản lý dự án từ nhận thông tin của khách hàng, trao đổi với khách hàng trong quá trình render, đến báo …