tintuc5983.wordpress.com
Vốn ưu đãi của HDBank chảy mạnh
Liên tục các gói tín dụng ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp được đưa ra đã giúp HDBank thêm hiện tượng tăng trưởng tín dụng trong hệ thống. Đến cuối tháng 6/2013, tăng trưởng tín dụng cho nền kinh tế ước…