tintre.net
Ứng dụng của tế bào gốc tại Việt Nam - Tin trẻ
Tế bào gốc được xem như ngôi nhà sản sinh tế bào khoẻ mạnh, có những tính năng tuyệt vời tăng trưởng, biệt hoá nên được ứng dụng rất nhiều trong y học và làm đẹp.