tinsao.vn
Lúa thì con gái - Tin sao
Xuân tàn nhường lối cho hạ sang, cũng là lúc lúa thì con gái. Cánh đồng thơm lựng. Làn gió lướt nhẹ trên tấm thảm lớn màu xanh mướt như trêu lá, trêu hoa. Con gió về làng cũng còn thơm mát, tầm này là lúc làng xã thơ thới bởi nông nhàn. Làng nào …