tinnekebeeckman.com
‘Temptation Graailand’, column DS, 8 feb. 2018
“‘Onze Vader, die in de hemel zijt (…), breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.’ ‘Temptation Island’ mag dan het toppunt van libertijnse vrijheid lijken, het programma sp…