tinnekebeeckman.com
“De Verrijzenis – Lucianus van Samosata”, DS, 7 april 2017
“In de rubriek ‘De Verrijzenis’ zoekt De Standaard elke dag van de paasvakantie een goede reden om iemand uit de dood te laten opstaan.” Ik koos voor Lucianus van Samosata (…