tinnekebeeckman.com
Recensie ‘Macht en Onmacht’ door Th. Feijen, Nexus Instituut
Deze bespreking van ‘Macht en Onmacht. Een verkenning van de aanslag op de Verlichting’ verscheen op de ‘leestafel’ van het Nexus Instituut. Thomas Feijen is historic…