tinnekebeeckman.com
Recensie van ‘Macht en Onmacht’ in ‘Trouw’, 21 oktober
Deze recensie verscheen in Trouw op 21 oktober 2015 “Achter nietszeggende titel gaat urgente analyse schuil van Charlie Hebdo-debat” door SEBASTIEN VALKENBERG, in Trouw boekrecensie Fil…