tinnekebeeckman.com
‘De hemel verdienen’, column DS, 15 dec 2014
“In de weekendkrant stond een lezenswaardig interview met ex-jihadist Elias T. (DS 13 december). Hij sloot zich aan bij radicale fundamentalisten en vertrok naar Syrië om Assad te bestrijden.…