tinnekebeeckman.com
Lezingen over ‘Machiavelli en buitenlandse politiek’
Met mijn bewondering voor Spinoza, nam ook mijn fascinatie voor Machiavelli toe. Spinoza noemt hem de ‘zeer wijze, sluwe Florentijn’. Nochtans heeft Machiavelli een slechte reputatie: d…