tinnekebeeckman.com
‘Onzekerheid’, column in ‘Filosofie Magazine’, Maart 2014
Het maartnummer van Filosofie Magazine is integraal door vrouwen geschreven. Daan Roovers, hoofdredacteur, vroeg me om een bijdrage te schrijven vanuit mijn ervaring als ‘filosofe’. Hoe…