tinnekebeeckman.com
Benjamin Barber in de Bourla
‘Change the subject’ – politieke vragen niet meer stellen vanuit de structuur van de natiestaat, wel vanuit de stad… Als denkoefening interessant. De lezing van Barber vorig…