tinhkiem.net
Tranh Đoạt Bảo Sương - TLBB Tình Kiếm
Quý bằng hữu thân mến! Thánh Thú Sơn trong phiên bản Tiên Lữ Kỳ Duyên vốn đã dậy sóng với “boss trùm”Long Quy nay...