tineaubecu.com
Austrijske psovke i „ružne reči“ (18+)
2010-e godine, kada sam radila izborne predmete iz skandinavistike (preciznije, svedskog jezika), dosla sam na predavanje i profesorka je napisala velikim slovima na tabli jednu dosta ruznu svedsku…