tinconggiao.org
Ý Nghĩa Ơn Đại xá và Tiểu xá trong Giáo hội Công giáo | Báo Công Giáo
Hỏi:Trong tuần lễ đầu của Tháng Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đờ.i, Hội Thánh có ban ơn Đại xá và Tiểu xá cho những ai viếng nhà thờ …